Home

Dobrotvorno primanje povodom UN Međunarodnog dana mira i UWC dana, 21. rujna 2015. // UWC Croatia Charity Reception 21 September 2015

English version below

UWC Hrvatska organizira dobrotvorno primanje povodom Dana UWC-a i UN Međunarodnog dana mira pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, uz potporu UWC International Office (www.uwc.org), te u suradnji s Veleposlanstvom Bosne i Hercegovine, Veleposlanstvom Talijanske Republike i Veleposlanstvom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sj. Irske u Republici Hrvatskoj.

Muzej Restoran pri Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu

Događanje je dobrotvornog karaktera, te sudionici svojim sudjelovanjem, i podmirenjem kotizacije u iznosu 500 kn, doprinose stipendijskom fondu za hrvatske polaznike UWC programa.

Događanje je ujedno prilika za upoznavanje sustava međunarodnih škola United World Colleges osnovanog 1962. s misijom da kroz obrazovanje doprinese suradnji naroda, nacija i kultura za mir i održivu budućnost, a također će osigurati potrebnu podršku hrvatskim polaznicima UWC škola i programa.

Jednako važno, ovo je i prilika za susret između diplomatskih, javnih i korporativnih sudionika, suradnicima iznad navedenih diplomatskih pokrovitelja i suradnika i UWC sustava, te za stvaranje novih poslovnih i društvenih prilika za razvoj i suradnju na raznim područjima.


Za sudjelovanje na događanju potrebno je podmiriti kotizaciju u iznosu 500 HRK, čime sudionici doprinose prikupljanju sredstava za stipendije hrvatskih polaznika UWC koledža. Podaci za uplatu:
  - primatelj: UWC Hrvatska, Zagreb
  - IBAN: HR1524840081102065094
  - opis plaćanja: Kotizacija UWC dobrotvorno primanje 2015.
  - poziv na broj: 00 (ostaviti prazno) ili 00 (datum uplate, npr. 20150826)

U tijeku je natječaj za dodjelu stipendija hrvatskim učenicima, UWC polaznicima u generaciji 2016.-2018. Ove godine raspoređujemo 218.640,00 EUR u obliku ukupno pet stipendija (tri 100% i dvije 75%, u Armeniji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Kanadi i Nizozemskoj) koje hrvatskim učenicima dodjeljuju UWC škole, a cilj nam je kroz razne aktivnosti i uz Vašu pomoć, uključivo i dobrotvorno primanje, prikupiti dodatnih 21.500 EUR. Više o natječaju pročitajte ovdje.

Svečano primanje održava se u Zagrebu, u restoranu i na terasi Restorana Muzej, Trg maršala Tita 10, u ponedjeljak 21. rujna 2015, s početkom u 18:00 sati.

Bila bi nam osobita čast da nam se pridružite na ovom vrijednom događanju. Sudjelovanje je potrebno potvrditi i kotizaciju uplatiti najkasnije do ponedjeljka, 7. rujna 2015.

Slobodno se obratite na mob. 098 1361 955 i Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript za dodatne informacije, ili ako biste željeli ostvariti neposredan uvid, te s posjetiti UWC Adriatic, Zagrebu najbližu UWC školu smještenu u okolici Trsta.

Ovdje možete podmiriti kotizaciju online plaćanjem u USD ili EUR koristeći kartice via PayPal
// Make payment of the Participation Fee here in USD or EUR (via PayPal)


  •      Kotizacija iznosi 76 USD po osobi, molimo navedite imena // Participation Fee is 76 USD per person, please note the names of the participaints

  •      Kotizacija iznosi 67 EUR po osobi, molimo navedite imena  // Participation Fee is 67 EUR per person, please note the names of the participaints

DONACIJA: Ako želite podržati događanje, stipendijski fond ili rad Udruge donacijom, molimo učinite to putem ove poveznice.
DONATION: If you wish to support the event, scholarship fund or the operation of the UWC Croatia by donation, please use this link.

English version

UWC Croatia is organizing a reception on the occasion of the UWC Day and UN International Day of Peace under auspices of the Croatian Ministry of Foreign and European Affairs, with the support of the UWC International Office (www.uwc.org), and in cooperation of the Embassy of Bosnia and Hercegovina, Embassy of te Italian Republic and the Embassy of the United Kindgom of Great Britain and Northern Ireland in the Republic of Croatia.

The event is a charity reception, and by participating and covering the 500 HRK Participation Fee, the participation will contribute towards the scholarship fund for the Croatian studnets of the United World Colleges.

The event is also an opportunity to learn about the system of international schools and colleges, the United World Colleges, established  in 1962 with the mission to make education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. Also, the event will serve to provide necessary support to the Croatian students to attend the UWC schools/colleges and programs.

Just as importantly, this is a chance to meet the diplomatic, public and corporate participants, associates of the above mentioned dipomatic and public sponsors of the event and the UWC system, and for creating new business and social opportunities for development and cooperation in various fields.


To participate at the event it is necessary to cover the Participation Fee in the amount of 500 HRK, and by doing this, the participants contribute towards the scholarship fund supporting the Croatian students of the UWC colleges/schools. Payment information follows:
  - receiver: UWC Hrvatska, Zagreb
  - IBAN: HR1524840081102065094
  - payment description: Participation Fee UWC charity reception 2015
  - reference number: 00 (leave blank) ili 00 (date, e.g. 20150826)

The Croatian call for placements and scholarships at the UWC schools/colleges, generation 2016-2018, is now openThis year 218.640,00 EUR is available, in a form of five scholarships (three up to 100% and two up to 75%, in Armenia, Bosnia and Herzegovina, Canada, Italy, and the Netherlenad). The scholarships are awarded to the Croatian students by the repsective UWC colleges, and our goal is to raise further 21.500 EUR through various activities and with your assistance, including at the fundraising reception, to ensure that all five placements would be filled, regardless of the students' financial capability. Read more about the call (in Croatian only) here.

The gala reception will be held in Zagreb, in the restaurant and on the terrace of the Restaurant Muzej, Square maršala Tita 10, on Monday 21 September 2015, at 18:00 hours.

We would be honored to have you join us at the reception. Please confirm your participation at Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript and make the payment of the Participation Fee by Monday, 7 September 2015.

Please, feel free to contact us at mobile 098 1361 955 and  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  for further information, or if you would like to visit the UWC Adriatic in Duino (near Trieste, Italy) to receive a direct insight into the UWC community and the functioning of a UWC college.